Aktuální informace

Novinky

 • 5/2023 vodovod, kanalizace, komunikace, osvětlení -vše zkolaudováno, probíhá dokončování terénních úprav“

 • 10/2022
  – podklady komunikací, sanace pláně, zásypy
  – pokládky, geotextilie
  – konstrukční vrstvy vozovky

 • 10/2022 Dokončení retenční nádrže- šachta A, B – přelivová hrana retenční nádrže, pojistný ventil.

 • 10/2022 Výustní objekt do potoka – provedení kamenného obkladu + dlažba. Propojení retence – DN 500 do vodoteče, krásná kamenická práce .

 • 8/2022 Výkop pro kanalizační retenční nádrž.

 • 7/2022 Položení vodovodu, napojení pozemků na vodovodní přípojky, tlakové zkoušky a hydranty dle norem. Na veřejném pozemku umístění kontrolních kanalizačních šachet. Příprava kabeláže pro pouliční LED osvětlení včetně zemnícího kabelu.

 • 7/2022 Dokončena výstavba kanalizace s přípojkami k jednotlivým pozemkům.
 • 06/2022 – výkopové práce zahájeny dle plánovaného termínu skrývkou ornice.
 • Od 5/2022 budou zahájeny stavební práce.